Politici si Proceduri

                   POLITICI ȘI PROCEDURI (actualizat la 15.05.2020)

 

1.0 INTRODUCERE

 

1.1 Declarație comun de angajament

 

Obiectivul Farmasi Cosmetics Ro SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Dr. Iacob Felix nr.  87, Felix Office Building, biroul 4, sectiunea 4.4.5, sector 1, avand CUI 40660260, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2140/2019 (“Farmasi", "Societatea", "Noi" sau "Noastră") este de a oferi produse și servicii excepționale consumatorilor. Acest lucru este posibil numai cu sprijinul și pasiunea membrilor săi din organizația de vânzări Farmasi (cunoscuți sub numele de „Consultant”).

 

1.2 Scopul politicilor și data intrării în vigoare

 

A.               Pentru a defini în mod clar relația care există între noi și dvs. și pentru a stabili în mod explicit un standard pentru un comportament profesional acceptabil, prezentăm aceste politici și proceduri.

 

B.               În calitate de Consultant, vi se cere să respectați: 

 

                                             I.           Toți termenii și condițiile stabilite în Contractul de Consultant, precum si Termenii de Utilizare, Termeni si Conditii SI Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, informatii disponibile pe site www.farmasi.ro

 

                                           II.          Legislatia in vigoare care vizează afacerea dvs. Farmasi

 

                                          III.           Aceste politici și proceduri.

 

C.                Consultantul trebuie să examineze cu atenție informațiile din aceste politici și proceduri. Dacă aveți întrebări cu privire la o politică sau o regulă, vă încurajăm să căutați un răspuns de la Sponsorul dvs. (așa cum este definit în glosarul termenilor). În cazul în care Sponsorul dvs. ori Regionalul zonei dvs. nu va pot furniza clarificările corespunzătoare, va incurajam sa contactati departamentul de Relatii cu Clientii Farmasi prin sectiunea Suport Consultant sau la numarul de telefon 031 630 04 94 (Luni-Vineri: 08:00-17:00).

 

D.              Aceste politici și proceduri vor intra în vigoare la data de 1 Aprilie 2019 („Data intrării în vigoare”).

 

1.3 Aceste politici și proceduri și planul de compensare sunt incluse în Contractul de Consultant

 

A.               Pe parcursul acestor politici, atunci când se utilizează termenul „Contract”, acesta se referă în mod colectiv la Contractul de Consultant, la aceste politici și proceduri și la planul de compensare al Companiei. 

 

B.               Este responsabilitatea unui Sponsor să furnizeze fiecărui solicitant versiunea cea mai recentă a acestor politici și proceduri și a planului de compensare al Companiei înainte de încheierea unui Contract de Consultant.

 

1.4 Modificări

 

A.               In cazul in care se va impune din motive externe sau interne, ne rezervăm dreptul de a modifica ocazional Contractul. În plus, Compania poate modifica prețurile pentru toate produsele în orice moment în viitor.  

B.               Orice astfel de modificare va intra în vigoare imediat după notificarea prin oricare din următoarele metode:

 

                                          I.          Publicarea pe site-ul oficial al Companiei;

                                         II.          E-mail;

                                       III.          Newsletter-ele sau canalele de comunicare ale Companiei.

 

C.                Înțelegeți că orice activitate continuă, comandă, acceptare a unui angajament sau a unei plăți de bonusuri sau a altui beneficiu primit de un Consultant în temeiul prezentului Contract constituie acceptarea acestui Contract în totalitate, cu orice modificări. 

 

1.5 Întârzieri

 

Farmasi nu este răspunzătoare pentru întârzieri sau nerespectări ale obligațiilor sale atunci când o astfel de nerespectare se datorează unor circumstanțe dincolo de controlul său rezonabil. Aceasta include, fără limitare, greve, dificultăți de muncă, dificultăți de transport, revolte, războaie, incendii și/sau condiții meteorologice, deficiențe ale sursei de aprovizionare, decrete sau ordine guvernamentale.

 

2.0 PRINCIPII DE BAZĂ

 

2.1 Cum devii Consultant

A. Calitatea de Consultant presupune ca puteti comanda Produse pentru uz personal sau puteti, in cadrul activitatii Dvs. profesionale, sa revindeti Produsele Societatii cel putin la nivelul prețului de catalog, și să promovati brandul Societatii, respectiv numele Farmasi și Produsele Societății, pe baza unui comision și a unui sistem de bonusare, situatie in care va trebui sa semnati si un contract separat, in format material. Prin urmare, daca nu va contactam noi dupa inscrierea ca si Consultant, potrivit prezentei, pentru semnarea contractului, va rugam sa ne contactati din sectiunea Suport Consultant sau la numarul de telefon 031 630 04 94. Daca aveti 16 ani impliniti, dar mai putin de 18 ani impliniti, contractul se va putea semna, in numele Dvs., de catre parinti sau de cei care exercitarea autoritatea parinteasca asupra Dvs.

B. Pentru a deveni Consultant, va trebui:

-        sa accesati Formularul online de inscriere;

-        sa-l completati cu datele solicitate, respectiv: nume si prenume, cod numeric personal, adresa de email, data nasterii, sex, adresa, cod postal, numar de telefon mobil, codul sponsorului (daca doriti sa deveniti Consultant la recomandarea unui alt Consultant al Societatii care are calitatea de sponsor, respectiv un nivel de experienta si vanzari in cadrul Societatii de un anumit nivel, situatie in care acest sponsor va fi recompensate pentru vanzarile pe care Dvs. le veti face);

-        prin bifarea “casutelor” corespunzatoare pe Website, sa acceptati Termenii si Conditiile, Politica de protectia datelor, sa mentionati daca sotul sau o ruda de gradul 1 sau 2 a Dvs. sau a sotului, a mai fost Consultant Farmasi;

-        optional, sa bifati daca doriti primirea de informari coemrciale/de marketing nesolicitate de la Societate. Mentionam ca accesarea serviciilor noastre nu este niciodata conditionata de abonarea la primirea de astfel de comunicari comerciale. Nu reprezinta comunicari comerciale, in sensul prezentei sectiuni, furnizarea de catre noi a informatiilor, brosurilor, cataloagelor de care aveti nevoie sau de care ati putea fi interesat in desfasurarea activitatii dumneavoastra de consultant.

C. Mentiuni suplimentare referitoare la inscrierea ca si Consultant

- In cazul in care un potential consultant doreste sa se inscrie in Farmasi, iar in familia sa exista deja un consultant Farmasi, este obligatoriu ca acesta sa se inregistreze in echipa membrului de familie. Aceasta regula este aplicata pentru rudele de gradul 1 si 2 de sange sau prin alianta (mama si tatal potentialului candidat si/sau al sotului/sotiei, copiii si/sau nepotii potentialului candidat, fratii acestuia sau ai sotului/sotiei, bunica si bunicul sau si/sau al sotului/sotiei). Este interzis ca sotul unui consultant si rudele de sange si prin alianta de gradul 1 si 2 enumerate mai sus sa fie inregistrate sub grupuri/sponsori diferiti. In cazuri exceptionale, trebuie obtinuta aprobarea scrisa a managementului companiei.

- In cazul primirii unei reclamatii scrise referitoare la activitatea unui Consultant pe mai multe conturi inregistrate pe nume diferite, in structuri diferite, cererea se va analiza si va fi aplicata decizia finala a managementului companiei.

- Daca aveti 16 ani impliniti, dar mai putin de 18 ani impliniti, pentru a putea plasa comenzi de Produse peste 1.000 ron/luna sau peste pragul ce va putea fi modificat ulterior in mod unilateral de catre Farmasi si care va fi afisat in contul Dvs. de Consultant, va fi necesar acordul scris al parintilor sau persoanelor care exercita autoritatea parinteasca, acord care se va SEMNA si transmite in format electronic, utilizandu-se sectiunea “Suport Consultant” sau sectiunea “Contacteaza-ne”, in atentia Departamentului de Relatii Clienti.

Acordul trebuie sa aiba urmatorul continut:

                                                                          ACORD

Subsemnatii, [], in calitate de tata si [], in calitate de mama, avand nr. de telefon [], ai [NUME SI PRENUME CONSULTANT MINOR], avand CNP [CNP-UL COMPLETAT DE CONSULTANT PE WEBSITE], prin prezenta declaram ca suntem de acord sa devina Consultant al Farmasi Cosmetics Romania SRL copilul nostru minor indicat, intelegand ca aceasta implica plasarea de comenzi pentru produsele Farmasi si efectuarea de plati, precum si cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestuia si ale noastre, furnizate prin intermediul prezentului acord, in conditiile mentionate in Termenii si Conditiile si Politica de protectia datelor de pe Website-ul www.farmasi.ro.

Data: []

Nume si prenume mama si semnatura: []

Nume si prenume tata si semnatura: [].

Dupa primirea Acordului, parintii vor fi contactati de catre Societate la numarul de telefon indicat pentru reconfirmarea identitatii acestora si pentru semnarea Contractului, in calitate de Consultant, in forma materiala.

 

2.2 Înregistrarea și înscrierea unui Consultant

 

Puteți să transmiteți Contractul dvs. semnat de Consultant prin poștă sau prin curierat rapid. Cererea trebuie primită în termen de treizeci (30) zile lucrătoare de la înscrierea dvs., pentru a primi beneficii destinate Consultantilor eligibili pentru planul de bonusare. In cazul in care contractul de Consultant nu este primit în termenul mentionat, Farmasi isi rezerva dreptul de a nu acorda plata bonusurilor până la primirea contractului in format material.

 

Documentele semnate, inclusiv, dar fără a se limita la Contractele de Consultant, sunt contracte cu caracter juridic obligatoriu care nu trebuie modificate în niciun fel după încheiere. Informațiile false sau înșelătoare, semnăturile false sau modificările aduse oricărui document, inclusiv formularelor de înregistrare a afacerilor, efectuate după ce un document a fost încheiat, pot duce la sancțiuni, până la încetarea involuntară a afacerii Farmasi a Consultantului.

 

2.3 Drepturi acordate

 

Farmasi vă acordă în calitate de Consultant dreptul neexclusiv, pe baza termenilor și condițiilor cuprinse în Contract și în aceste politici și proceduri, la următoarele:

 

                                               I.          Capacitatea de a achiziționa, vinde și promova produsele și serviciile Farmasi;

 

                                              II.          Sponsorizarea de noi Consultanti si Clienti, construirea unei organizații de vânzări și câștigarea de comisioane pentru vânzările personale și ale liniei de reprezentanți de produse Farmasi.

 

2.4 Numere de identificare


La înscriere, vă vom furniza un număr unic de identificare Farmasi. Acest număr va fi folosit pentru identificarea in baza de date, pentru a structura organizații și a urmări comisioanele și bonusurile.

 

2.5 Persoane juridice

 

Un Consultant își poate schimba statutul din Persoana Fizica in Persoana Juridica prin comunicarea Numarului Unic de Inregistrare al firmei sale (CUI), precum si numele acesteia, printr-o sesizare scrisa din sectiunea Suport Consultant. Facturile Consultantului vor incepe a fi emise pe firma din momentul confirmarii din partea Farmasi a actualizarii datelor in sistem. In termen de maxim treizeci (30) de zile lucratoare este necesar sa fie transmis catre noi si contractul pe persoana juridica semnat de catre Consultant. De asemenea, plata comisionului pe persoana juridica va fi posibila incepand cu luna actualizarii datelor, nu si retroactiv.

 

2.6 Relații de afaceri independente; Despăgubire pentru acțiuni

 

A.               In calitate de Consultant sunteți un contractor independent și nu un cumpărător de franciză sau de oportunitate de afaceri. În consecință, succesul fiecărui Consultant depinde în întregime de eforturile sale independente.

 

B.               Contractul dintre dvs. și noi nu creează o relație angajator-angajat, un parteneriat sau o asociere. Un Consultant nu va fi tratat ca un angajat al Farmasi în niciun scop, inclusiv, fără limitare, în scopuri fiscale sau de stat. Daca veti revinde Produsele, veti fi unic raspunzator pentru desfasurarea acestei activitati, in conformitate cu dispozitiile legale, pentru plata oricarui impozit pe venit la care ati fi obligat, potrivit dispozitiilor legale, pentru depunerea oricaror declaratii fiscale, Societatea neavand nicio obligatie sau raspundere in acest sens. In aceasta situatie insa, nu veti face niciun demers care sa prejudicieze imaginea Farmasi, calitatea Produselor, nu veti savarsi acte de contrafacere a Produselor sau drepturilor de proprietate intelectuala ale Farmasi, nu veti savarsi acte de concurenta neloiala fata de Farmasi.

C.                Dumneavoastră, în calitate de Consultant, nu aveți nicio autoritate expresă sau implicită de a vă asuma obligații sau angajamente în numele Farmasi sau pentru Companie. Fiecare Consultant, indiferent dacă acționează ca administrator al unei entitati juridice sau ca persoană fizică, stabilește obiective și metode de operare și vânzare, atâta timp cât respectă prevederile Contractului incheiat cu Farmasi, aceste politici și proceduri și legislația aplicabilă.

 

D.               Sunteți pe deplin răspunzător pentru toate comunicările dvs. verbale și scrise cu privire la produsele, serviciile și planul de compensare al Farmasi, care nu sunt cuprinse în mod explicit în materialele oficiale ale Companiei. Consultantii vor despăgubi și proteja Farmasi, pe administratorii, directorii, angajații, furnizorii de produse și agenții săi pentru orice răspundere, inclusiv hotărâri judecătorești, sancțiuni civile, rambursări, onorarii avocațiale și cheltuieli de judecată suportate de Farmasi ca rezultat al declarațiilor sau acțiunilor neautorizate ale Consultantului. Această prevedere este valabila chiar si dupa încetarea Contractului de Consultant.

 

2.7 Erori sau întrebări

 

Dacă un Consultant are întrebări sau crede că au fost comise erori privind comisioanele, bonusurile, rapoartele de afaceri, comenzile sau taxele, Compania solicită transmiterea oricăror întrebări prin sectiunea Suport Consultant  în termen de treizeci (30) de zile de la data erorii sau incidentului în cauză. Consultantul renunță în mod expres la orice astfel de erori, omisiuni sau probleme care nu au fost raportate în acest termen de treizeci de zile.

 

3.0 RESPONSABILITĂȚILE SI OBLIGATIILE UNUI CONSULTANT FARMASI

 

3.1 Consultantul trebuie să îndeplinească, personal sau prin prepușii săi, obligaţiile ce decurg din împuternicirea care îi este dată, cu bună-credinţă şi loialitate. În mod special, Consultantul este obligat:

a. să achite contravaloarea produselor comandate odată cu comanda cu cardul online sau odată cu livrarea prin ramburs la curier;

b. să îi procure şi să îi comunice Societății informaţiile care l-ar putea interesa pe acesta privitoare la regiunile stabilite în contract, precum şi să comunice toate celelalte informaţii necesare de care dispune;

c. să depună diligenţele necesare pentru negocierea şi vânzarea produselor Societății pentru care este împuternicit, astfel încât să conducă la creșterea volumului de vânzări de produse Farmasi;

d. să ofere cumpărătorilor săi în mod gratuit mostre pentru testarea produselor, cataloage de prezentare sau alte astfel de produse destinate promovării brandului și produselor Societății;

e. să respecte instrucţiunile rezonabile primite de la Societate;

f. să depoziteze produsele, mostrele sau eşantioanele într-o modalitate care să asigure identificarea lor și păstrarea lor în condiții adecvate potrivit specificului produselor, orice alterare, deteriorare, distrugere ulterioară predării acestora de la Societate la Consultant nefiind imputabilă Societății;

g. să prezinte cumpărătorilor săi informații privind produsele Societății în mod corect și complet;

h.să promoveze brandul Farmasi în condiții de loialitate;

 

3.2 Substituirea Consultantului în tot sau în parte este supusă regulilor aplicabile în materia contractului de mandat.


3.3 Consultantul, la momentul înscrierii, va opta să facă parte dintr-o anumita echipa, a unui Consultant înregistrat. Ulterior, Consultantul nu mai poate solicita mutarea dintr-o echipa in alta. Se acceptă excepții de la această condiție doar dacă există motive întemeiate, iar solicitarea este trimisă în scris și aprobată de Societate.

 

3.4 Consultantul care se află în imposibilitate de a continua executarea obligaţiilor ce îi revin trebuie să înştiinţeze de îndată Societatea, sub sancţiunea plăţii de daune-interese.

 

3.5 Adrese corecte

 

A.               Este responsabilitatea oricărui Consultant să se asigure că Farmasi are adresa corectă de expediere înainte de trimiterea oricărei comenzi. 

 

B.               Adaugarea precum si modificarea adreselor de livrare se poate face direct din pagina fiecarui Consultant, in momentul plasarii comenzii.

 

3.6 Formare și conducere

 

A.               Fiecare consultant are obligatia de a-și desfășură activitatea în conformitate cu politicile și procedurile interne. Sponsorii ar trebui să aibă contacte și să comunice permanent cu cei din organizațiile lor descendente. Exemplele de comunicare pot include, dar nu se limitează la newslettere, corespondență scrisă, telefon, contact, apeluri de echipă, apeluri voce, e-mail, întâlniri personale s.a.m.d.

 

B.               Un Consultant Sponsor are responsabilitatea de a monitoriza consultantii din organizațiile lor descendente pentru a se asigura că acestia nu au pretenții inadecvate cu privire la produse sau activitate și nu se angajează în comportamente ilegale sau inadecvate. La cerere, un Consultant ar trebui să poată furniza Companiei dovezi documentate privind îndeplinirea continuă a responsabilităților Sponsorului.

 

C.                Sponsorii sunt încurajați să motiveze și să antreneze noii Consultanti asupra produselor și serviciilor Companiei, tehnicilor eficiente de vânzare, planului de compensare al Companiei, precum si aceste politici și proceduri.

 

D.               Marketingul și vânzarea produselor este o activitate necesară în Farmasi și trebuie să fie subliniată în toate prezentările de recrutare.          
 

E.                Toți Consultantii vor proteja și promova buna reputație a Farmasi și a produselor sale.  

 

3.3 Etica

 

A.          Scopul nostru este să vă oferim o combinație de produse excepțională și un plan de compensație atractiv. În consecință, apreciem criticile constructive și încurajăm prezentarea de comentarii scrise adresate Regionalului zonei, Directorului National de Vanzari, precum si departamentului de Relatii Clienti al Companiei, atâta timp cât astfel de comentarii vin în mod respectuos și productiv. 

 

B.          Comentariile negative și dezamăgitoare ale Consultantilor transmise altor persoane despre Companie, produsele sale, planul de compensare sau comportamentul perturbator la întâlnirile sau evenimentele Companiei nu au alt scop decât să atenueze entuziasmul tuturor celor care participă. Consultantii nu trebuie să denigreze Compania, alți Consultanti, produsele si serviciile Companiei, planul de compensare sau administratorii, directorii, angajații, furnizorii de produse sau agenții Companiei. Un astfel de comportament reprezintă o încălcare semnificativă a acestor politici și proceduri și poate fi supus unor sancțiuni pe care Compania le consideră adecvate.

 

C.           Farmasi aprobă următorul cod de etică:

 

I.                 Consultantii trebuie să demonstreze corectitudine, toleranță și respect față de toți cei care sunt implicați în vânzările Farmasi și oportunitățile de vânzări Farmasi, indiferent de rasă, sex, clasă socială sau religie; 

 

II.                Consultantii trebuie să contribuie și să promoveze o atmosferă de pozitivitate, lucru în echipă, bun spirit moral și spirit comunitar;

 

III.              Consultantii trebuie să se străduiască să rezolve eventuale probleme, inclusiv situațiile cu membrii din echipa ori superiori, prin tact, obiectivitate și bunăvoință;

 

IV.              Consultantii trebuie să fie responsabili, profesioniști și să se comporte cu integritate;

 

V.               Consultantii nu vor denigra Compania, alți Consultanti, angajații Companiei, furnizorii de produse sau agenții, produsele, serviciile, vânzările și campaniile de marketing sau planul de compensare și nu vor da declarații ofensatoare, care să inducă în eroare sau să impună anumite idei altor persoane.

 

D.          Farmasi poate lua măsuri adecvate împotriva unui Consultant care nu respecta cadrul etic prezentat mai sus, determinandu-se că atitudinea acestuia este dăunătoare, perturbatoare sau cauzează prejudicii pentru Companie, alți Consultanti sau Clienți Farmasi.

 

3.4 Raportarea încălcării politicilor

 

A.          Un Consultant care constată o încălcare a politicii de către un alt Consultant trebuie să trimită o sesizare scrisa din sectiunea Suport Consultant sau Contacteaza-ne. Notificarea trebuie să prezinte detaliile incidentului/situatiei, după cum urmează:

 

I.                 Natura încălcării și aspecte specifice pentru a susține afirmația;

 

II.                Numărul de evenimente și datele;

 

III.              Persoanele implicate;

 

IV.              Orice alte documente justificative.

 

B. După prezentarea cazului Departamentului de Relatii Clienti al Companiei, vom cerceta incidentul în cauză și vom lua măsurile necesare daca acestea se impun. 

 

C.  Această secțiune se referă la raportarea generală a încălcărilor politicilor, așa cum au fost observate de alți Consultanti pentru efortul reciproc de a sprijini, proteja și apăra integritatea afacerii Farmasi și a oportunităților de vânzare. Dacă un Consultant are o plângere sau reclamație împotriva unui alt Consultant care se referă direct la afacerea sa sau la Farmasi, trebuie respectate procedurile stabilite în aceste politici.

 

3.5 Sponsorizare

 

A.          Sponsorul este persoana care introduce o persoană, fie că este vorba de un Client sau de un Consultant, în afacerea Farmasi, și o ajută să-și completeze înscrierea, îi sprijină pe cei aflați în echipa sa și continuă să ofere instruire și asistență tuturor celor din echipa sa.

 

B.        Fiecare Consultant care beneficiaza de plata unui bonus are obligatia de a semna contractul standard pus la dispozitie de Companie, in forma adecvata contului tau (persoana fizica sau persoana juridica).

 

C.        Un Contract de Consultant care conține notații sau semnăturile altor persoane nu este valid și nu va fi acceptat de către Companie.

 

D.          Fiecare potențial Consultant are dreptul să-și aleagă în cele din urmă Sponsorul, dar nu vom permite Consultantilor să se angajeze în activități de sponsorizare neetice (detaliata la pctul 3.6).

 

E.       Toți Consultantii activi care și-au îndeplinit obligațiile au dreptul să sponsorizeze și să-i înscrie pe alții în afacerea Farmasi. În timp ce sunteți implicat în activități de sponsorizare, nu este neobișnuit să întâlniți situații în care mai mult de un Sponsor abordează același potențial Consultant. Noul potențial Consultant va ramane in echipa primului Sponsor care a prezentat o introducere cuprinzătoare a produselor sau oportunității Companiei.

 

3.6 Interzicerea sponsorizării încrucișate

 

A.          Sponsorizarea încrucișată este definită ca fiind înscrierea unei persoane fizice sau juridice într-o linie de sponsorizare diferită, in conditiile in care cea din urma are deja un cont creat. Sponsorizarea încrucișată efectivă sau încercarea de a face acest lucru nu este permisă. În cazul în care sponsorizarea încrucișată este verificată de Companie, pot fi impuse sancțiuni, până la și inclusiv încetarea activității unui Consultant/Sponsor. In cazul

 

B.       Folosirea numelui soțului/soției sau al unei rude, a denumirilor comerciale, a numelor sau a numerelor de identificare fictive pentru evitarea sau eludarea acestei politici este strict interzisă.

 

C.        Această politică nu interzice transferul unei afaceri Farmasi în conformitate cu politica privind vânzarea sau transferul prezentată aici. Orice cerere de modificare sponsor va fi adresata in prima faza Directorului Regional, urmand ca acesta, in cazul in care aproba cererea, sa o escaladeze catre Directorul National de Vanzari.

 

3.7 Respectarea planului de compensare Farmasi

 

A.     Consultantul trebuie să respecte termenii planului de compensare al Companiei. Orice abatere de la planul de compensare este strict interzisă.

 

B.     Un Consultant nu va oferi oportunitatea Farmasi unui potential Consultant prin sau în combinație cu orice alt sistem, program motivational sau metodă de marketing, altul/alta decât cel/cea specificat(ă) în materialele oficiale ale Companiei.

 

C.      Consultantul nu va solicita sau încuraja un Client actual sau potențial să participe la afacerea Farmasi în niciun mod care deviază de la planul de compensare sau de la alte materiale ale Companiei.

 

D.     În afara acestor achiziții sau plăți necesare pentru a-și construi afacerea în mod natural, un Consultant nu va solicita sau încuraja un Client/Consultant actual sau potențial să efectueze o achiziție de la sau o plată către o altă persoană fizică sau juridică, ca o condiție pentru participarea la planul de compensare al Companiei.

 

3.8      Respectarea legilor aplicabile privind impozitul pe venit

  

A.     Fiecare Consultant este unic raspunzator pentru desfasurarea acestei activitati, in conformitate cu dispozitiile legale, pentru plata oricarui impozit pe venit la care ar fi obligat, potrivit dispozitiilor legale, pentru depunerea oricaror declaratii fiscale, Societatea neavand nicio obligatie sau raspundere in acest sens. In aceasta situatie insa, nu veti face niciun demers care sa prejudicieze imaginea Farmasi, calitatea Produselor, nu veti savarsi acte de contrafacere a Produselor sau drepturilor de proprietate intelectuala ale Farmasi, nu veti savarsi acte de concurenta neloiala fata de Farmasi.         

B.     Dacă un Consultant este scutit de impozit, acesta trebuie sa trimita Companiei prin Sectiunea Suport Consultant/Contacteaza-ne un document care sa ateste acest lucru.

 

C.      Farmasi încurajează toți Consultantii să solicite unui reprezentant fiscal informații si sfaturi suplimentare privind afacerea lor.

 

3.9     O afacere Farmasi per gospodărie

  

A.           In cazul in care un potential consultant doreste sa se inscrie in Farmasi, iar in familia sa exista deja un consultant Farmasi, este obligatoriu ca acesta sa se inregistreze in echipa membrului de familie. Aceasta regula este aplicata pentru rudele de gradul 1 si 2 de sange sau prin alianta (mama si tatal potentialului candidat si/sau al sotului/sotiei, copiii si/sau nepotii potentialului candidat, fratii acestuia sau ai sotului/sotiei, bunica si bunicul sau si/sau al sotului/sotiei). Este interzis ca sotul unui consultant si rudele de sange si prin alianta de gradul 1 si 2 enumerate mai sus sa fie inregistrate sub grupuri/sponsori diferiti. In cazuri exceptionale, trebuie obtinuta aprobarea scrisa a managementului companiei.

B.           In cazul primirii unei reclamatii scrise referitoare la activitatea unui Consultant pe mai multe conturi inregistrate pe nume diferite, in structuri diferite, cererea se va analiza si va fi aplicata decizia finala a managementului companiei.

 

3.10     Solicitare pentru alte companii sau produse

 

A.     Consultantul poate încheia pe seama sa, cu societăți concurente Societății, fără consimțământul Societății, pe teritoriul României, contracte privind bunuri şi servicii similare celor care fac obiectul contractului. Prin excepție, pe durata prezentului Contract, Consultantul care are calitatea de director 22%, nu poate negocia sau încheia pe seama sa, cu societăți concurente Societății, fără consimţământul Societății, pe teritoriul României, contracte privind bunuri şi servicii similare celor care fac obiectul prezentului Contract, sub sancțiunea plății de daune interese pentru acoperirea prejudiciilor suferite de Societate, al căror cuantum nu poate fi mai mic de 10.000 euro.

 

B.     Având în vedere know-how-ul acumulat pe durata prezentului Contract și după încetarea acestuia, pentru o perioadă de 2 ani, Consultantul nu va putea derula, prin intermediul unor entități juridice deținute sau controlate, în mod direct sau indirect, de către Consultant, pe teritoriul României, activități de natura celor derulate de către Societate, pentru produse de natura celor comercializate de către Societate. Pe durata prezentului Contract și după încetarea acestuia, pentru o perioadă de 2 ani, Consultantul nu va atrage, direct sau indirect, alți consultanți ai Societății, în scopul prestării de către aceștia de activități de natura celor ce fac obiectul prezentului Contract, către terțe persoane, fizice sau juridice ce derulează activități similare cu cele derulate de către Societate, deținute sau controlate, direct sau indirect de către Consultant, sau pentru care Consultantul prestează servicii, în mod dependent sau independent, de natura celor prestate pentru Societate. Termenul „recrutare” înseamnă solicitarea, înscrierea, încurajarea sau efortul de a influența în orice alt mod (direct sau printr-o terță parte), în mod efectiv sau ca o încercare în acest sens, privind un alt Client sau Consultant, cu scopul de a se înscrie sau participa la orice oportunitate de marketing în rețea. Acest comportament reprezintă recrutare chiar dacă acțiunile Sponsorului sunt ca răspuns la o solicitare a unui alt Client sau Consultant. 

 

C.      Cu toate acestea, puteți vinde produse sau servicii non-concurente către Clienții și Consultanti Farmasi.  În mod specific, o companie non-concurentă este definită ca o companie cu marketing în rețea care NU vinde produse cosmetice și de îngrijire personală.

D.     Un Cosnultant nu poate afișa sau grupa produsele sau serviciile Farmasi, în literatura de vânzări, pe un site web sau în întâlniri de vânzări, cu alte produse sau servicii, pentru a evita confundarea sau inducerea în eroare a unui potențial Client sau Consultant, spre a crede că există o relație între Farmasi și produse sau servicii care nu sunt legate de companie.

 

E.      O încălcare a oricăror prevederi din această secțiune va constitui o interferență contractuală nerezonabilă și nejustificată între Companie și dumneavoastră. Ca urmare, astfel de acțiuni ar provoca un prejudiciu ireparabil pentru Farmasi. În acest caz, Compania poate impune, la propria sa discreție, orice sancțiune pe care o consideră necesară și potrivită împotriva Consultantulului sau afacerii sale, inclusiv rezilierea. 

 

3.11     Prezentarea oportunității Farmasi

 

În prezentarea oportunității Companiei către potențialii Clienți și Consultanti, trebuie să respectați următoarele prevederi:

 

I.                 Să nu oferiți informații false sau să omiteți orice aspect semnificativ despre planul de compensare.

 

II.                Să clarificați faptul că planul de compensare se bazează pe vânzarea produselor și serviciilor Farmasi către consumatori.

 

III.              Să clarificați faptul că succesul poate fi atins numai prin eforturi independente substanțiale și muncă.

 

IV.              Să nu faceți afirmații privind produsele sau serviciile Companiei care nu se găsesc în materialele oficiale ale Companiei. 

 

V.               Să nu promovați Farmasi în nicio țară în care nu am stabilit încă o prezență.

 

VI.              Pentru toate produsele Farmasi, Compania oferă un preț de vânzare stabilit pe care fiecare Consultant are obligatia de a-l respecta, nefiind permisa comercializare produselor sub pretul de catalog.
 

4.0       PLASAREA DE COMENZI

 

4.1       Politici generale privind comenzile

 

A.     „Cumpărarea bonusurilor” este strict interzisă. Cumpărarea bonusurilor include oricare dintre scenariile următoare: (i) înscrierea persoanelor fizice sau juridice fără cunoașterea și/sau încheierea unui Contract de către aceste persoane fizice sau juridice; (ii) înscrierea frauduloasă a unei persoane fizice sau juridice ca și Consultant; (iii) înscrierea sau încercarea de înscriere persoane fizice sau juridice ca și Consultanti „fantomă”; (iv) achiziționarea de produse sau servicii Farmasi în numele unui alt Consultant sau sub numărul de identificare al unui alt Consultant, pentru a putea beneficia de comisioane sau bonusuri; (v) orice alt mecanism sau artificiu pentru calificare pentru avansare în rang, stimulente, premii, comisioane sau bonusuri care nu se bazează pe achiziții de produse sau servicii de către consumatorii finali, cu bună credință.

 

Consultantul nu va folosi contul curent, cardul de credit sau de debit al unei alte persoane pentru a se înscrie în Farmasi sau pentru a achiziționa produse sau servicii fără permisiunea scrisă a titularului contului. Această documentație trebuie păstrată de Consultant pe termen nelimitat, în cazul în care va fi nevoie sa fie consultata.

 

B.     Prețurile pot fi modificate fără notificare.

 

C.      Consultantul care este destinatarul unei comenzi deteriorate sau incorecte trebuie să notifice Compania în termen de maxim 24 ore de la primirea comenzii și să urmeze procedurile stabilite.

 

4.2        Obligația privind impozitul pe vânzări

 

A.     Dumneavoastră, în calitate de Consultant, veți respecta toate impozitele și reglementările de stat și locale care vizează vânzarea produselor și serviciilor noastre. Daca veti revinde Produsele, veti fi unic raspunzator pentru desfasurarea acestei activitati, in conformitate cu dispozitiile legale, pentru plata oricarui impozit pe venit la care ati fi obligat, potrivit dispozitiilor legale, pentru depunerea oricaror declaratii fiscale, Societatea neavand nicio obligatie sau raspundere in acest sens. In aceasta situatie insa, nu veti face niciun demers care sa prejudicieze imaginea Farmasi, calitatea Produselor, nu veti savarsi acte de contrafacere a Produselor sau drepturilor de proprietate intelectuala ale Farmasi, nu veti savarsi acte de concurenta neloiala fata de Farmasi. Încurajăm fiecare Consultant să se consulte cu un reprezentant fiscal pentru informații suplimentare despre afacerea Farmasi proprie.

 

5.0       PLATA COMISIOANELOR ȘI BONUSURILOR

 

5.1       Calificări pentru bonusuri și comisioane

 

A.     Consultantul trebuie să fie activ (așa cum este definit în Glosarul termenilor) și să respecte aceste politici și proceduri pentru a putea beneficia de bonusuri și comisioane. Atâta timp cât un Consultant respectă termenii Contractului, vom plăti comisioane acelui Consultant în conformitate cu planul de compensare. Managementul companiei poate decide blocarea plăţii bonusului pe o perioadă ce va fi comunicată, în cazul în care sunt identificate individual sau la nivelul structurii riscuri de fraudă.

 

B.     Ne rezervam dreptul de a nu plati comisioanele in cazul in care contractul nu este trimis catre companie in termen de maxim 30 de zile.

 

C.      In cazul în care comisionul lunar datorat de către Societate Consultantului este mai mic de 50 lei (respectiv max. 49,99 lei), suma datorată cu titlu de comision de către Societate Consultantului va fi transformată și se va regăsi în contul aferent Consultantului pe site-ul www.farmasi.ro sub forma unui credit care va putea fi utilizat pentru cumpărarea de produse ale Societății; 

 

D. Dupa afisarea comisioanelor finale este necesar ca persoanele fizice sa selecteze si sa salveze optiunea de virare a bonusului pana pe data de maxim 19 a fiecarei luni. In cazul in care se doreste ca suma sa fie transferata in contul bancar conform celor agreate in contract, e recomandat ca optiunea "IBAN" sa fie salvata in fiecare luna. In caz contrar, in cazul in care de exemplu in prima luna este selectat "IBAN", in a doua "Farmasi", comisionul aferent celei de-a doua luni va fi cumulat cu cel din prima luna. Transferul va cuprinde aasadar tot comisionul neplatit pana la acel moment.

 

5.2       Calculul comisioanelor și discrepanțelor

 

A.     Fiecare Consultant trebuie să își revizuiască rapoartele privind bonusurile/comisioanele aflate pe contul sau și să raporteze orice discrepanțe în termen de treizeci (30) de zile de la primire. După această perioadă de grație inițială de treizeci de zile, un Consultant renunță în mod expres la orice drept la recalcularea comisioanelor. 

 

B.     Un Consultant care crede că a avut loc o calculare greșită a bonusurilor/comisioanelor trebuie să comunice acest lucru printr-o sesizare scrisa prin sectiunea Suport Consultant și să includă o descriere detaliată și numărul de cont în corpul notificarii. 

 

C.      Pentru informații suplimentare privind plata comisioanelor, consultați planul de compensare, precum si Regionalul zonei din care faceti parte.

 

5.3       Ajustări ale bonusurilor și comisioanelor pentru produsele returnate 

 

A.     Un Consultant primește bonusuri și comisioane în funcție de vânzările reale de produse și servicii către consumatori finali. Atunci când un produs sau un serviciu este returnat Companiei sau este ajustat (produs lipsa, deteriorat sau indisponibilitate in stoc in momentul ambalarii coletului) pentru rambursare de către consumatorul final, bonusurile și comisioanele care pot fi atribuite produsului sau serviciului returnat/ajustat vor fi scazute din vânzările cumulate. Deducerile vor avea loc pentru luna în care acele produse au fost comandate. Astfel, calculul comisionului va fi efectuat pe valoarea finala ramasa a vanzarilor cumulate.

 

B.     În cazul în care un Consultant își încetează activitatea și sumele bonusurilor sau comisioanelor care pot fi atribuite produselor sau serviciilor returnate nu au fost încă recuperate integral de Companie, restul soldului restant poate fi compensat cu orice alte sume care pot fi datorate de Companie Consultantului care și-a încetat activitatea.

 

6.0       SATISFACȚIE GARANTATĂ ȘI RETURNAREA PRODUSELOR

 

Farmasi oferă tuturor Clienților o garanție privind returnarea 100% a banilor în 14 zile din momentul primirii coletului. Dacă un Client a achiziționat un produs sau un serviciu și nu este mulțumit de produsul sau serviciul respectiv, acesta poate solicita o rambursare de la Consultant. 

 

Dacă, în calitate de Consultant, nu sunteți 100% satisfăcut de produsele noastre, puteți să returnați articolele pentru inlocuire sau rambursare in 14 zile din momentul primirii coletului. Costurile de expediere și de manipulare suportate nu vor fi rambursate. Produsele returnate trebuie sa fie in aceeasi conditie ca la primire: fara deteriorari, fara defecte (exceptand defectele deja semnalate de client in corespondenta cu Farmasi). Restituirea prețului se va face în proporție de 100% din prețul de cumpărare sau din creditul acordat pentru produsul respectiv sau în echivalent și nu va include taxele de livrare și manipulare pe care le-ați plătit. În cazul produselor defecte sau deteriorate, Societatea va acoperi toate taxele de livrare.

 

6.1       Procesul si regulile de retur (partial) sau declarare produs lipsa/deteriorat

 

A.               Orice returnare din partea unui Consultant, trebuie făcută după cum urmează:

 

I.                 Va asigurati ca termenul acceptat de companie pentru retur (14 zile de la primirea produsului), respectiv pentru declararea unui produs lipsa sau defect (24 de ore de la primirea coletului) este inca valabil. In cazul in care acest termen este depasit, Farmasi isi rezerva dreptul de a nu opera respectiva cerere de retur sau ajustare, caz in care produsele nu vor fi inapoiate catre Client/Consultant in cazul in care acestea au fost deja trimise catre Companie;

 

II.                Trimiteți articolele prin curier (nu Posta Romana) in aceeasi conditie ca la primire: in ambalaj original, fara deteriorari ori urme de folosire, fara defecte (exceptand defectele deja semnalate de client in corespondenta cu Farmasi), la adresa Strada Virginia nr. 4, comuna Dragomiresti-Vale, sat Dragomiresti-Deal, judetul Ilfov (CTP Park - FARMASI);

 

III.              Furnizați o copie a facturii cu produsele sau serviciile returnate. In dreptul produselor returnate trebuie inclus motivul returnării;

 

B.     Toate retururile trebuie să fie expediate Companiei preplătite, deoarece nu acceptăm coletele cu taxare la destinatar. E necesar să expediați produsul returnat cu urmărire și asigurare, deoarece riscul de pierdere sau deteriorare la transport a produsului returnat va fi suportat numai de Client sau Consultant. Dacă produsul returnat nu este primit la centrul de distribuție al Companiei, este responsabilitatea Clientului sau a Consultantului să urmărească transportul și nu se va aplica niciun credit.            

C.                Toate retururile se vor expedia prin firme de curierat rapid (FAN, Cargus, GLS, DPD etc.), nu prin Posta Romana intrucat serviciul din urma nu implica livrarea coletelor la sediul Farmasi, ci doar a plicurilor. In aceste conditii, coletul va ramane in sediul Postei Romane, fara a fi predat Companiei. 

D.               Dacă un produs este primit deteriorat sau defect, Compania va acoperi toate cheltuielile de expediere. Declararea si dovada produsului defect trebuie trimisă in maxim 24 de ore din momentul primirii, prin intermediul unei fotografii si a completarii formularului online din sectiunea Suport Consultant.

E.                Dacă un produs lipseste din colet, Compania va acoperi toate cheltuielile de expediere. Declararea produsului lipsa trebuie trimisă in maxim 24 de ore din momentul livrarii, prin intermediul formularului online din sectiunea Suport Consultant. Este obligatoriu ca sesizarea sa fie efectuata din contul Consultantului afectat. In cazul in care in termen de 60 de zile un Consultant va avea doua sesizari de lipsa deja operate, cea de-a treia nu va mai fi procesata. 

6.2  Retururile integrale

 

A.Un colet va fi returnat Companiei in conditiile in care livrarea acestuia nu a fost finalizata conform termenului contractual agreat cu firma de curierat sau la cererea expeditorului. Scaderea vanzarilor in urma retururilor va fi efectuata pentru luna în care acele produse au fost initial comandate.

B.In cazul in care pe contul unui Consultant vor fi inregistrate 1 sau mai multe retururi integrale pe parcursul unei luni, acestuia ii va fi sistata optiunea de Plata Ramburs pentru o perioada de 90 de zile.

C.Orice Consultant/Sponsor are posibilitatea de a solicita retrimiterea unui colet in cazul in care acesta a fost returnat de catre firma de curierat. In cazul in care aceasta cerere este primita dupa afisarea comisioanelor finale, retrimiterea comenzii nu va presupune si recalcularea bonusurilor aferente. Solicitarea trebuie transmisa prin sectiunea Suport Consultant sau la numarul de telefon 031 630 04 94.

7.0       POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

  

Pentru a raspunde cerintelor Regulamentului General de Protectia a Datelor 2016/679 (“GDPR”), am incercat sa implementam toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea securitatii Datelor, ceea ce face ca, in momentul in care Datele dumneavoastra ajung la noi, acestea sa beneficieze de nivelul adecvat de securitate impotriva distrugerii, pierderii, modificarii, divulgarii neautorizate, accesului neautorizat, fie ele accidentale sau ilegale.

Personalul nostru este instruit in ceea ce priveste modul in care trebuie sa gestioneze Datele, clientii si furnizorii nostri isi asuma, la randul lor, obligatii de confidentialitate, iar sistemele noastre informatice sunt astfel protejate incat sa previna, pe cat permite tehnologia de la acest moment, incidentele de securitate.

Este foarte important ca Datele pe care ni le furnizati sa fie corecte si actuale. De aceea, va rugam sa ne informati imediat ce intervin schimbari ale Datelor pentru a ne permite sa facem actualizarile necesare cu privire la acestea. Vom putea solicita o copie a cartii de identitate pentru verificarea corectitudinii CNP-ului, dar care va fi stearsa din evidentele noastre in termen de max. 30 de zile de la primirea ei.

In masura in care ne veti furniza Date ce apartin unei alte persoane, va rugam sa va asigurati ca ati obtinut in prealabil consimtamantul acesteia pentru a ni le furniza. In cazul in care va trebui sa utilizam Datele furnizate pentru a va contacta, iar acestea nu va apartin, va trebui sa informam persoana ale carei Date ne-au fost furnizate despre sursa acestora, adica despre faptul ca acestea ne-au fost furnizate de catre dumneavoastra.

In toate situatiile in care accesati web-site-ul nostru, vom putea colecta in mod pasiv si Date precum: adresa de IP a device-ului folosit de dumneavoastra, tipul device-ului, tipul de browser pe care il folositi, precum și orice termeni de căutare pe care îi introduceți pe web-site-ul nostru. Serverul nostru web procedeaza la agregarea acestor informații pentru a monitoriza nivelul de activitate pe web-site-ul nostru, pentru a evalua eficacitatea acestuia și pentru a imbunatati conținutul, pentru a va face vizita o experienta usoara si placuta. Aceste date sunt colectate insa anonim, asa incat nu pot conduce la identificarea dumneavoastra.

 

Prin încheierea Contractului de Consultant, autorizați Compania să vă dezvăluie numele și informațiile de contact pentru a susține Consultantii numai în activități legate de dezvoltarea afacerii Farmasi. Consultantul este de acord să mențină confidențialitatea și securitatea acestor informații și să le utilizeze exclusiv în scopul de a sprijini și de a oferi servicii organizației descendente și de a gestiona afacerea Farmasi.

  

In toate situatiile de furnizare a Datelor prin intermediul web-site-ului nostru, la Datele dumneavoastra ar putea avea acces furnizorii nostri de servicii de mententanta IT, furnizorul serviciului de hosting al web-site-ului nostru situati in Turcia, dar in legatura cu care s-au implementat garantii adecvate pentru transferul Datelor, respectiv incheierea de clauze contractuale standard, alti furnizori sau destinatari ai datelor si care vor avea acces la Date doar in masura necesara prestarii serviciilor catre noi, numai pentru perioada necesara prestarii acestora si doar la datele absolut necesare prestarii serviciilor. Ne vom asigura in toate cazurile ca furnizorii nostri si-au asumat obligatii de confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

8.0       INFORMAȚII PROPRIETARE ȘI SECRETE COMERCIALE

 

8.1       Rapoarte de activitate, liste și informații proprietare

 

Prin completarea și semnarea Contractului de Consultant, recunoașteți că rapoartele de activitate, listele cu numele și informațiile de contact ale Clienților și Consultantilor și orice alte informații care conțin date financiare, științifice sau alte date, atât scrise, cât și difuzate în alt mod de către Companie, referitoare la activitatea Farmasi (denumite în mod colectiv „Rapoarte”) sunt informații confidențiale și proprietare și secrete comerciale aparținând Companiei.

 

8.2       Obligația de confidențialitate

 

A. Având în vedere know-how-ul acumulat pe durata prezentului Contract și după încetarea acestuia, pentru o perioadă de 2 ani, Consultantul nu va utiliza informatiile din rapoarte pentru a concura cu Farmasi sau pentru nici un alt scop decat promovarea afacerii dvs.;

B. Pe durata prezentului Contract și după încetarea acestuia, pentru o perioadă de 2 ani, Consultantul nu va atrage, direct sau indirect, alți consultanți ai Societății, în scopul prestării de către aceștia de activități de natura celor ce fac obiectul prezentului Contract, către terțe persoane, fizice sau juridice ce derulează activități similare cu cele derulate de către Societate, deținute sau controlate, direct sau indirect de către Consultant, sau pentru care Consultantul prestează servicii, în mod dependent sau independent, de natura celor prestate pentru Societate. 

 

8.3       Încălcare și daune

 

Consultantul recunoaște că astfel de informații proprietare sunt unice prin natura lor și că divulgarea sau utilizarea acestora cu încălcarea acestei dispoziții va avea ca rezultat daune ireparabile suferite de Farmasi și afacerile independente Farmasi. Compania și Consultantii săi vor avea dreptul la măsuri compensatorii sau la recuperarea daunelor de la orice Consultant care încalcă această dispoziție în orice acțiune pentru a-și exercita drepturile în conformitate cu această secțiune. Partea câștigătoare va avea dreptul la acordarea onorariilor avocațiale, a costurilor de judecată și a cheltuielilor.

 

8.4       Returnarea materialelor

 

La cererea Companiei, orice actual sau fost Consultant va returna originalul și toate copiile tuturor rapoartelor către sediul corporativ, împreună cu orice alte informații confidențiale ale Companiei aflate în posesia acestuia. Consultantul va contacta departamentul de Relatii Clienti pentru  detalii referitoare la returnarea materialele.

 

 

 

 

9.0       PUBLICITATE, MATERIALE PROMOȚIONALE, UTILIZAREA DENUMIRILOR

ȘI MĂRCILOR COMERCIALE ALE COMPANIEI

 

9.1       Etichetarea, ambalarea și afișarea produselor

 

A.     Un Consultant nu poate să reeticheteze, să reambaleze, să reumple sau să modifice etichetele pentru niciun produs, informație, materiale sau programe Farmasi, în niciun fel. O asemenea reetichetare sau reambalare încalcă legile de stat, ceea ce poate duce la sancțiuni penale sau civile sau la răspundere civilă.

 

B.     Un Consultant nu va face ca niciun produs sau serviciu al Companiei sau denumire comercială a Companiei să fie vândut(ă) sau expus(ă) în unități de vânzare cu amănuntul. Consultantului îi este interzisă vânzarea produselor Societății în sistem de Retail.  

 

C.      Un Consultant poate vinde produse și servicii ale Companiei și poate afișa denumirea comercială a Companiei în orice cabină de prezentare adecvată (cum ar fi expoziții comerciale) după agrearea acestui lucru cu Regionalul zonei, precum si dupa aprobarea scrisă prealabilă din partea Companiei. Cererea privind aprobarea Companiei poate fi transmisă printr-o notificare scrisa din sectiunea Suport Consultant.

 

D.     Ne rezervăm dreptul de a refuza autorizarea participării la orice eveniment pe care nu îl considerăm un for adecvat pentru promovarea produselor și serviciilor sale. 

 

9.2       Utilizarea denumirilor și materialelor protejate ale Companiei

 

A.     Un Consultant trebuie să protejeze și să promoveze buna reputație a Companiei și a produselor și serviciilor pe care le comercializează. Marketingul și promovarea Companiei, oportunității Farmasi, planului de compensare, produselor și serviciilor sale vor fi în concordanță cu interesul public și trebuie să evite orice comportament și orice practici nepoliticoase, înșelătoare, false, neetice sau imorale.

 

B.     Toate materialele promoționale furnizate sau create de noi trebuie să fie utilizate în forma lor originală și nu pot fi modificate decât cu acordul prealabil scris al managementului companiei.

 

C.      Denumirea Farmasi, fiecare dintre denumirile de produse și servicii și alte denumiri care au fost adoptate de către Companie în legătură cu afacerea sa sunt denumiri comerciale, mărci comerciale și mărci de servicii proprietare ale Farmasi. În consecință, aceste mărci sunt de o mare valoare pentru Companie și sunt furnizate Consultantilor pentru utilizarea lor numai într-o manieră expres autorizată.

 

D.     Utilizarea de către Consultanti a denumirii „Farmasi” este limitată pentru a proteja drepturile de proprietate ale Companiei, asigurându-se faptul că denumirile protejate ale Companiei nu vor fi pierdute sau compromise de utilizarea neautorizată. Utilizarea denumirii Farmasi pe orice articol care nu este produs de Companie este interzisă, cu excepția următoarelor:

 

I.                 Este permis ca un Consultant sa  detina pagini si conturi de Facebook sau Instagram pe care sa le foloseasca cu scopul de a promova businessul Farmasi. Numele acestor pagini poate contine cuvantul Farmasi, insa esti interzisa folosirea numelui exact “Farmasi Romania”, iar in descriere trebuie sa mentioneze clar si vizibil “Acesta nu este un cont oficial Farmasi Romania”.

 

II.                Este permis ca un Consultant sa aiba propriul sau website de recrutare si promovare a afacerii Farmasi, dar nu de comercializare produse. Este obligatoriu sa existe pe site intr-un mod vizibil, pe home page in partea de sus, mentiunea “Acesta nu este website-ul oficial Farmasi Romania”.

 

E.      Procedurile ulterioare referitoare la utilizarea denumirii Farmasi sunt următoarele:

 

I.                 Toate articolele de papetărie (foi cu antet, plicuri și cărți de vizită) care poartă numele sau sigla Farmasi, destinate utilizării de către Consultant, trebuie să fie aprobate în scris de Campanie.

 

II.                Consultantii Farmasi pot scrie „Consultant Farmasi” în paginile albe din cartea de telefoane, sub numele propriu.

 

III.              Consultantii nu pot folosi denumirile „Farmasi”sau „Sediul Farmasi” atunci când răspund la telefon, pentru a crea un mesaj vocal sau pentru a folosi un serviciu de răspuns, astfel încât să poata lasa apelantului impresia că a sunat la sediul oficial. 

 

F.      Anumite fotografii și imagini grafice utilizate de Farmasi în publicitate, ambalaje și site-urile sale sunt rezultatul unor contracte plătite cu furnizori externi care nu se extind la Consultanti. Dacă un Consultant dorește să utilizeze aceste fotografii sau imagini grafice, trebuie să negocieze contracte individuale cu furnizorii, pe baza unui onorariu.

 

G.     Un Consultant nu va apărea sau nu va folosi televiziunea, radio sau nu va folosi alte mijloace de comunicare pentru a promova sau discuta despre Companie, programele, produsele sau serviciile sale, fără permisiunea scrisă prealabilă din partea managementului Companiei.

 

H.     Farmasi își rezervă dreptul de a anula aprobarea prealabilă a oricărui material pentru susținerea vânzărilor sau material promoțional, pentru a respecta legi și reglementări schimbate și poate solicita scoaterea de pe piață a acestor materiale, fără vreo obligație financiară față de Consultantul afectat.

 

İ.       Un Consultant nu va promova produse sau servicii non-Farmasi în asociere cu produsele sau serviciile Companiei pe aceleași site-uri sau materiale publicitare.

 

J.       Nu se pot face afirmații (inclusiv mărturii personale) cu privire la proprietățile terapeutice, curative sau benefice ale niciunui produs Farmasi oferit, cu excepția celor cuprinse în literatura oficială a Companiei. În special, niciun Consultant nu poate susține că Farmasi și produsele sale comercializate sunt utile în vindecarea, tratarea, diagnosticarea, atenuarea sau prevenirea oricăror boli. Astfel de afirmații pot fi percepute ca afirmații medicale sau farmaceutice. Nu numai că astfel de afirmații încalcă politicile Farmasi, dar, de asemenea, pot încălca legile și reglementările de stat, inclusiv legea privind alimentele, medicamentele și cosmeticele.

 

K.     Aceste reguli au ca scop protejarea imaginii companiei si nerespectarea lor va atrage blocarae contului de Consultant pentru o perioada determinata sau definitiva.

 

 

9.3       Limite privind faxurile, e-mailurile si SMS-urile catre potentiali clienti/consultanti

 

Cu excepția prevederilor din această secțiune, un Consultant nu poate folosi sau transmite în mod nesolicitat faxuri, e-mailuri, distribuție de masă prin e-mail  sau SMS care promovează funcționarea afacerii Farmasi. Excepțiile sunt:

 

I.                 Cele transmise către orice persoană care și-a acordat în prealabil permisiunea;

 

II.                Cele trimise către orice persoană cu care Consultantul a stabilit o afacere sau o relație personală anterioară.

  

 

9.4       Restricții privind internetul și site-urile terțe

 

A.     Un Consultant nu poate folosi sau încerca să înregistreze nici una dintre denumirile comerciale, mărcile comerciale, denumirile de servicii, mărcile de servicii, denumirile de produse, adresele URL, frazele publicitare, numele Companiei sau orice derivat al acestora, pentru niciun scop, inclusiv, dar fără a se limita la, numele de domenii de internet (URL), site-uri terțe, adrese de e-mail, pagini web sau bloguri.

 

B.     Un Consultant nu poate folosi sau înregistra nume de domenii, adrese de e-mail și/sau pseudonime online care ar putea genera confuzie, induce în eroare sau înșela persoanele să creadă că o comunicare este de la sau este proprietatea Companiei Farmasi.  Exemple de adrese URL, adrese de e-mail și pseudonime online admise pot apărea după cum urmează (exemple):

 

I.                 Facebook.com/iloveFarmasi; sau

 

II.                ionpopescu@FarmasiDirector.ro;

 

 

Determinarea a ceea ce ar putea provoca confuzie, induce în eroare sau ce ar putea fi considerat înșelător se bazeaza pe analizarea continutului de catre Companie. 

 

C.     Un Consultant nu poate vinde produse, servicii Farmasi și nu poate oferi oportunitatea de vânzare Farmasi prin intermediul licitațiilor online. Farmasi își promovează afacerea prin vânzări la domiciliu și în cadrul unor evenimente. Prin urmare, interacțiunile față în față cu Clienții și Consultantii sunt esențiale pentru succesul individual în această afacere. Din acest motiv, Farmasi are o abordare strictă privind vânzările online prin intermediul licitatiilor online. Compania nu permite unui Consultant să vândă niciun produs Farmasi pe OLX , Facebook Marketplace sau alte site-uri similare, denumite colectiv „magazine online”. Pe durata activitatii dvs. de Consultant, aveți dreptul să mențineți un profil pe oricare dintre aceste magazine online, însă nu este permisa vânzarea sau oferirea de produse ale Companiei. Aceeași politică se aplică și altor site-uri terțe prin care un Consultant ar putea vinde produse Farmasi.  

 

D.     Compania oferă tuturor Consultantilor un site replicat. Un site replicat Farmasi este un site web personal pentru Consultantii care este găzduit pe serverele Companiei. În ceea ce privește orice Consultant care dorește să-și dezvolte propriul site web terț (sau site care nu este afiliat Companiei și care este în mod independent deținut și administrat de Consultant), Este permis ca un Consultant sa aiba propriul sau website de recrutare si promovare a businessului Farmasi (dar nu de comercializare produse). Insa va trebui sa mentioneze pe site intr-un mod vizibil, pe home page in partea de sus, ca “acesta nu este website-ul oficial Farmasi Romania”. De asemenea, sunteți de acord să modificați site-ul, pentru a vă conforma politicilor curente sau viitoare ale Companiei.

 

E.      Pentru a evita confuzia, următoarele trei elemente trebuie de asemenea să fie afișate în mod vizibil în partea de sus a fiecărei pagini a unui site terț:

 

1.      Logo-ul Consultantului Farmasi

2.      Numele și funcția dvs.

3.      Butonul de redirecționare către site-ul oficial Farmasi

 

F.      Un Consultant nu poate utiliza site-uri terțe care conțin materiale copiate din surse corporative (cum ar fi broșuri Farmasi, CD-uri, videoclipuri, casete, evenimente, prezentări și site-uri web corporative). Această politică asigură coerența mărcii, permite Clienților și Consultantilor să rămână la curent cu schimbarea produselor, serviciilor și informațiilor, facilitează înscrierea la Sponsorul corect și asigură asistență privind conformitatea cu reglementările guvernamentale.

 

G.     Rețelele de socializare pot fi folosite pentru a promova produselor Farmasi. PROFILELE GENERATE DE UN CONSULTANT ÎN ORICE COMUNITATE DE PE REȚELELE DE SOCIALIZARE UNDE SE DISCUTĂ SAU SE MENȚIONEAZĂ DESPRE PRODUSE FARMASI TREBUIE SĂ IDENTIFICE CLAR CONSULTANTUL CA ATARE, iar când un Consultant participă in acele comunități, acesta trebuie să evite conversații, comentarii, imagini, video, audio, aplicații necorespunzătoare sau orice alt conținut destinat adulților, profan, discriminatoriu sau vulgar. Compania va stabili la propria discreție ce este necorespunzător, iar Compania va aplica măsuri disciplinare. Anunțurile de tip banner și imaginile folosite pe aceste site-uri trebuie să fie actuale și trebuie să provină din biblioteca aprobată de Farmasi. 

 

H.     Postările anonime sau utilizarea unui pseudonim referitoare la produsele si serviciile Farmasi pe orice rețea de socializare sunt interzise.

  

İ.       Sunt interzise postările false, înșelătoare sau amăgitoare. Acestea includ, dar nu se limitează la, postări false sau înșelătoare referitoare la oportunitatea de a obține venituri de la Farmasi, la produsele și serviciile Companie.

 

J.       Consultanti sunt direct responsabili pentru postările lor și pentru toate celelalte activități online legate de Farmasi. Consultantii sunt, de asemenea, direct responsabili pentru postările si activitatile care apar pe orice site sau rețea de socializare pe care Consultantul îl/o deține, operează sau controlează.

 

K.      Dacă afacerea dvs. Farmasi este anulată din orice motiv, trebuie să întrerupeți utilizarea denumirii Companiei și a tuturor mărcilor comerciale, denumirilor comerciale, mărcilor de servicii și a altor proprietăți intelectuale și a tuturor derivatelor acestor mărci și proprietăți intelectuale, în orice postări și pe toate rețelele de socializare pe care le utilizați. Dacă postați pe orice pagină de rețea de socializare pe care v-ați identificat anterior ca fiind Consultant Farmasi, trebuie să afisati în mod clar că nu mai sunteți proprietar de afacere ca si Consultant Farmasi.

 

L.      Nerespectarea acestor politici pentru desfășurarea afacerilor online poate duce la pierderea dreptului Consultantului de a face publicitate și de a comercializa produsele și serviciile Companiei și oportunitatea Farmasi online sau orice altă acțiune disciplinară disponibilă în conformitate cu politicile și procedurile agreate de managementul Companiei.

 

 

9.5       Materiale publicitare și promoționale

 

A.     Nu este permisă nicio reclamă specială amăgitoare. Aceasta include, dar nu se limitează la, oferte de afaceri gratuite, pachete gratuite de produse, programe aditionale de recrutare (in plus fata de cele comunicare de Companie), alte oferte care oferă avantaje dincolo de cele disponibile prin intermediul Companiei.

 

B.     Publicitatea și toate formele de comunicare trebuie să respecte principiile onestității și proprietății.

 

C.      Toate materialele publicitare, inclusiv, dar fără a se limita la materiale imprimate, pe internet, buletine informatice, televiziune, radio etc., sunt supuse aprobării prealabile din partea managementului companiei. Aceste cereri se fac in forma scrisa, prin sectiunea Suport Consultant.

 

D.     Compania își rezervă dreptul de a anula aprobarea prealabilă a materialelor publicitare sau de promovare prezentate pentru a se conforma legilor și reglementărilor în schimbare și poate solicita scoaterea unor astfel de reclame de pe piață, fără a avea vreo obligație față de Consultantul afectat.

 

9.6       Permisiune privind mărturiile

 

Prin semnarea Contractului de Consultant, ne dați permisiunea de a folosi mărturia sau imaginea și asemănarea dvs. în materialele de vânzări corporative, incluzând, dar fără a se limita la, materialele tipărite, mijloacele electronice, audio și video. În schimbul permisiunii de a participa la oportunitatea Farmasi, renunțați la orice drept de a fi despăgubit pentru utilizarea mărturiei sau a imaginii și a asemănării dvs., deși Compania poate fi plătită pentru articole sau materiale de vânzări care conțin o astfel de imagine și asemănare. În unele cazuri, o mărturie a Consultantului poate apărea în alte materiale publicitare ale Consultantului. Dacă nu doriți să participați la materialele de vânzări și marketing ale Farmasi, trebuie să adresați o notificare scrisă departamentului Relatii Clienti, pentru a vă asigura că mărturia, imaginea și asemănarea dvs. nu vor fi folosite în materiale corporative, în articole de recunoaștere corporativă, publicitate sau înregistrări din evenimentele anuale.

10.0     MODIFICĂRI ADUSE UNEI CONT DE CONSULTANT

 

10.1     Modificarea Contractului de Consultant

 

Un Consultant își poate schimba statutul din Persoana Fizica in Persoana Juridica prin comunicarea Numarului Unic de Inregistrare al firmei sale (CUI), precum si numele acesteia, printr-o sesizare scrisa din sectiunea Suport Consultant. Facturile Consultantului vor incepe a fi emise pe firma din momentul confirmarii din partea Farmasi a actualizarii datelor in sistem. In termen de maxim treizeci (30) de zile lucratoare este necesar sa fie transmis catre noi si contractul semnat de catre Consultant. De asemenea, plata comisionului pe persoana juridica va fi posibila incepand cu luna actualizarii datelor, nu si retroactiv.

 

10.2     Cum se poate suspenda calitatea de Consultant

Calitatea de Consultant se poate suspenda in urmatoarele situatii:

Ø  daca, de la momentul inscrierii ca si Consultant, nu s-a plasat nicio comanda timp de 60 de zile;

Ø  daca au trecut mai mult de 180 de zile de la plasarea ultimei comenzi.

In aceste situatii, la momentul reactivarii ca si Consultant, perioada anterioara in care ati fost Consultant, nu se va lua in considerare pentru calcularea bonusurilor, comisioanelor si a altor beneficii care sunt acordate de Societate avand in vedere o anumita vechime, un numar de comenzi, o valoare a comenzilor sau alte criterii ce tin de activitatea Dvs. anterioara de Consultant.

Pentru reactivare, va rugam sa urmati instructiunile detaliate din sectiunea de logare care vor implica introducerea CNP-ului Dvs., a noului cod de sponsor (daca este cazul) si a parolei pe care o veti primi prin sms pe numarul de telefon indicat de Dvs. catre noi.

Un astfel de Consultant nu își păstrează rangul anterior, linia de reprezentanți sau drepturile la cecuri pentru comisioane din fostele organizații.

 

 

10.3     Schimbarea organizațiilor

 

A. Consultantul, la momentul înscrierii sau reactivarii contului, poate opta să facă parte dintr-o anumita echipa, a unui Consultant/Sponsor  înregistrat. Ulterior, Consultantul nu mai poate solicita mutarea dintr-o echipa in alta. Se acceptă excepții de la această condiție doar dacă există motive întemeiate, iar solicitarea este trimisă în scris catre superiorii regiunii in prima faza, iar ulterior persoanelor desemnate din Management, pentru analiza si decizie ulterioara. 

 

B.Compania își păstrează dreptul de a aproba sau de a refuza orice solicitare de reînscriere după demisia unui Consultant.

 

C. Consultantul nu va avea dreptul să păstreze un rang anterior, o linie de reprezentanți sau drepturi la bonusuri din orice organizație anterioară.

 

10.4     Sponsorizarea neetică

 

A.     Activitățile de sponsorizare neetice includ, dar nu se limitează la, atragerea, licitarea sau angajarea în concurență neloială, în încercarea de a dobândi un potențial Consultant de la alt Sponsor sau de a influența un Consultant să se transfere intr-o alta structura.

 

B.     Acuzațiile de sponsorizare neetică trebuie raportate în scris prin sectiunea Suport Consultant in maxim 3 luni din momentul in care schimbarea/furtul a fost infaptuit/a. Orice reclamatie primita dupa acest termen nu va mai fi luata in considerare. În cazul în care reclamatia este  justificata si documentata prin dovezi clare, Farmasi isi rezerva dreptul de a transfera Consultantul (si echipa sa daca este cazul) la un alt Sponsor, cel in structura caruia a fost efectuata prima inscriere. Acest lucru se va produce fără aprobarea Sponsorului curent sau a Consultantilor implicati. Compania rămâne în acest caz autoritatea finală.

 

C.      Farmasi interzice acțiunea de „stacking”. „Stacking-ul” este manipularea neautorizată a sistemului de compensare al Companiei și/sau a planului de marketing în scopul de a declanșa comisioane sau de a determina o promovare a unui Consultant din linia de reprezentanți într-o manieră nedobândită. Un exemplu de stacking are loc atunci când un Sponsor plasează participanții sub o linie de reprezentanți inactivă fără cunoștințele acestora, pentru a declanșa o calificare nemeritată pentru comisioane. Stacking-ul este un comportament neetic și inacceptabil și, ca atare, este un delict pedepsit cu măsuri până la încetarea pozițiilor de consultant independent ale tuturor persoanelor fizice și/sau juridice despre care se constată că sunt direct implicate, inclusiv.

 

D.     În cazul în care Consultantii se angajează în solicitarea și/sau atragerea membrilor unei alte companii de vânzări directe, pentru a vinde sau distribui produse și servicii Farmasi, aceștia se supun la riscul de a fi acționați în instanță de către cealaltă companie de vânzări directe. Dacă este inițiat un proces, o procedură de arbitraj sau mediere împotriva unui Consultant despre care se susține că s-a angajat într-o activitate de recrutare necorespunzătoare privind forța de vânzări sau clienții unei alte companii, Compania nu va plăti niciun cost de apărare sau taxe legale ale Consultantului, iar Compania nu va despăgubi Consultant pentru nicio hotărâre, atribuire sau soluționare.

 

 

 

10.5     Succesiune

 

A.     La decesul sau incapacitatea unui Consultant, afacerea Consultantului poate fi transferată succesorilor săi legali interesați. Ori de câte ori o afacere Farmasi este transferată prin testament sau prin alt proces testamentar, succesorul dobândește dreptul de a colecta toate bonusurile și comisioanele organizației de vânzări a Consultantului decedat. Succesorul trebuie:

 

                                               I.          Să completeze și să semneze un nou Contract de Consultant;

 

                                              II.          Să respecte termenii și prevederile Contractului de Consultant; și

 

B.     Documentația legală adecvată trebuie trimisă departamentului de conformitate al Companiei, pentru a se asigura că transferul este efectuat în mod corespunzător. Pentru a afecta transferul testamentar al unei afaceri Farmasi, succesorul trebuie să furnizeze următoarele informații departamentului de conformitate al Companiei:

 

                                               I.          O copie legalizată a certificatului de deces; și

 

                                              II.          O copie legalizată a testamentului sau o altă documentație legală adecvată care stabilește dreptul succesorului la afacerea Farmasi.

 

C.      Pentru a finaliza un transfer al afacerii Farmasi din cauza incapacității, succesorul trebuie să furnizeze următoarele informații departamentului de conformitate al Companiei:

 

                                             I.           O copie legalizată a unei numiri în calitate de mandatar;

 

                                           II.          O copie legalizată a documentului de mandatare sau altă documentație legală adecvată care stabilește dreptul mandatarului de a administra afacerea Farmasi; și

 

                                          III.           Un Contract de Consultant completat și semnat de mandatar.

 

D.     Dacă succesorul este deja un Consultant existent, Compania va permite unui astfel de Consultant să își păstreze propria afacere plus afacerea moștenită active timp de până la șase (6) luni. Până la sfârșitul perioadei de 6 luni, Consultantul trebuie să fi comprimat (dacă este cazul), vândut sau transferat în alt mod afacerea existentă sau afacerea moștenită.

 

E.      Dacă succesorul dorește să închidă afacerea Farmasi, acesta trebuie să depună o cerere scrisa.

 

 

10.6     Demisie/anulare voluntară

 

A.     Un Consultant poate să-și închidă imediat afacerea prin trimiterea unei notificări scrise din sectiunea Suport Consultant. Notificarea scrisă trebuie să includă următoarele:

 

                                                  I.           Intenția Consultantului de a demisiona;

 

                                                II.          Data incetarii;

 

                                               III.           Numărul de identificare Farmasi;

 

                                              IV.          Motivul incetarii activitatii

 

B.     Un Consultant nu poate folosi demisia sau anularea voluntară ca o modalitate de a schimba imediat Sponsorul. În schimb, Consultantul care a demisionat în mod voluntar nu este eligibil să solicite din nou o afacere sau să aibă vreun interes financiar în orice afacere Farmasi timp de șase (6) luni de la primirea notificării scrise privind demisia.

 

C.      În urma unei anulări voluntare, un Consultant:

 

                                               I.          Nu va avea dreptul, titlul, pretenția sau interesul față de niciun comision sau bonus din vânzările generate de fosta organizație a Consultantului sau nicio altă plată în legătură cu afacerea anterioară independentă a Consultantului;

 

                                              II.          Renunță efectiv la orice revendicare a drepturilor de proprietate sau a oricărui interes în sau către fosta linie de reprezentanți a Consultantului;

 

                                            III.          Va primi comisioane și bonusuri doar pentru ultima perioadă de plată integrală în care a fost activ înainte de anulare, minus sumele reținute în cursul unei anchete care precedă o anulare involuntară și orice alte sume datorate Companiei.

 

10.7     Închidere involuntară

 

A.     Compania își rezervă dreptul de a închide o afacere Farmasi a Consultantului pentru următoarele motive, dar fără a se limita la acestea:

 

                                               I.          Încălcarea oricăror termeni sau condiții din Contractul de Consultant;

 

                                              II.          Încălcarea oricărei dispoziții din aceste politici și proceduri;

 

                                            III.          Încălcarea oricărei dispoziții din planul de compensare;

 

                                            IV.          Încălcarea oricărei legi, ordonanțe sau reglementări aplicabile privind afacerea Farmasi;

 

                                             V.          Implicarea în practici de afaceri neetice sau încălcarea standardelor de tranzacționare loială; sau

 

                                            VI.          Identificarea unor potentiale fraude privind retururile integrale multiple pe conturi

 

B.     Farmasi va anunța în scris Consultantul despre intenția de a închide afacerea Consultantului și despre motivele rezilierii. Consultantul va avea la dispoziție șapte (7) zile calendaristice de la data acestei notificări pentru a contesta rezilierea în scris. Farmasi trebuie să primească contestația scrisă a Consultantului în termen de șapte (7) zile calendaristice de la data scrisorii de reziliere. În cazul în care contestația scrisă nu este primită în acest termen, rezilierea va fi considerată definitivă.

 

C.      Dacă Consultantul depune o contestație la reziliere în timp util, Compania va revizui decizia, împreună cu orice alte informații pe care le consideră relevante, va reconsidera orice altă acțiune corespunzătoare și va comunica Consultantului decizia sa. Decizia Companiei este apoi considerată definitivă și nu face obiectul unei revizuiri ulterioare.

 

D.     În cazul în care rezilierea nu este anulată, va intra în vigoare la data notificării inițiale de către Companie. Fostului Consultant i se va interzice ulterior să utilizeze denumirile, mărcile sau semnele, etichetele, articolele de papetărie, materialele publicitare sau comerciale care se referă la sau sunt asociate cu orice produse sau servicii ale Farmasi. Echipa Consultantului vizat de reziliere va fi transferata Sponsorului sau activ.

 

E.      Consultantul supus rezilierii involuntare de către Companie nu poate aplica din nou pentru o afacere, sub numele actual sau orice alt nume sau entitate, fără consimțământul scris expres al managementului companiei. În orice caz, un astfel de Consultant nu poate solicita o nouă afacere pe o perioadă de douăsprezece (12) luni de la data rezilierii.

 

11.0     SANCȚIUNI DISCIPLINARE

 

11.1     Impunerea de măsuri disciplinare - Scop

 

Este în spiritul Farmasi ca integritatea și corectitudinea să pătrundă forța de vânzări, oferind astfel tuturor Consultantilor o șansă egală să construiască o afacere de succes. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a impune sancțiuni disciplinare în orice moment, atunci când stabilim că un Consultant a încălcat Contractul, oricare dintre aceste politici și proceduri sau planul de compensare, care pot fi modificate din când în când de către Companie.

 

11.2     Consecințele și remedierea încălcării

 

A.     Acțiunile disciplinare pot include una sau mai multe dintre următoarele:

 

                                                  I.           Monitorizarea comportamentului unui Consultant pe o anumită perioadă de timp pentru a asigura conformitatea;

 

                                                II.          Emiterea unui avertisment scris sau solicitarea Consultantului de a lua măsuri corective imediate;

 

                                               III.           Impunerea unei sanctiuni (care poate fi impusă imediat sau reținută din plățile viitoare ale comisioanelor) sau reținerea plăților comisioanelor („Reținerea comisioanelor”) până la rezolvarea problemei care a cauzat reținerea comisioanelor sau până când Compania primește asigurări suplimentare adecvate de la Consultant privind asigurarea conformității în viitor;

 

                                              IV.          Suspendarea de la participarea la evenimente, recompense sau recunoaștere legate de Companie sau Consultant;

 

                                                V.           Suspendarea Contractului de Consultant și a afacerii dvs. pentru una sau mai multe perioade de plată;

 

                                              VI.          Rezilierea involuntară a Contractului de Consultant și închiderea afacerii dvs.;

 

                                             VII.           Orice altă măsură pe care o considerăm fezabilă și potrivită pentru a soluționa în mod corect daunele cauzate de încălcarea reglementărilor sau contractului de către Consultant; sau

 

                                           VIII.          Proceduri judiciare pentru reparații monetare sau echitabile.

 

12.0     Procedura de solutionare a reclamatiilor

12.1 Consultantul/ Cumparatorul va transmite orice nemultumiri cu privire la Produse, privind viciile acestora, constatate personal sau primite din partea altora, sau orice alte nemultumiri sau plangeri, din sectiunea Suport Consultant (dupa logare) sau Contacteaza-ne (direct pe www.farmasi.ro).

Solicitarile vor fi analizate de persoanele desemnate din cadrul Societatii, iar in cazul in care va fi necesar, Consultantului i se vor cere informatii si lamuriri suplimentare, acesta urmand a asigura toata asistenta si sprijinul necesar pentru lamurirea sesizarii in cauza. Sesizarile se vor solutiona in termen de max. 30 de zile.

În situația constatării unor vicii ale Produselor vândute de Societate Consultantului, altele decât cele legate de nerespectarea de către Consultant a condițiilor de depozitare, manipulare, transport etc., care impun retragerea de la vânzare a Produselor, Societatea va prelua aceste Produse de la Consultant, cu restituirea contravalorii acestora sau cu furnizarea unor produse de inlocuire, daca Consultantul opteaza in acest sens.

 

12.2     Daune

 

A.     În orice caz, care provine din sau se referă la rezilierea abuzivă a Contractului de  Consultant  și/sau închiderea unei afaceri Farmasi a  Consultantului, Compania și Consultantul sunt de acord că pagubele vor fi extrem de dificil de constatat. Prin urmare, Compania și  Consultantul stipulează că, în cazul în care rezilierea involuntară a Contractului de Consultant și/sau pierderea afacerii Farmasi a Consultantului este dovedită și considerată a fi abuzivă în temeiul oricărei teorii a dreptului, unicele măsuri reparatorii disponibile Consultantului vor fi daunele-interese calculate după cum urmează: În cazul  Consultantilor  cu nivel 18% sau mai mare, daunele-interese se vor ridica la valoarea compensării brute pe care ar fi obținut-o în conformitate cu planul de compensare Farmasi in lunile in care a fost afectata din momentul greselii.

B.     În orice acțiune care rezultă din sau în legătură cu Contractul, afacerea Farmasi sau relația dintre Companie și Consultant, ambele părți renunță la toate cererile de despăgubire pentru daune incidente și/sau de consecință, chiar dacă cealaltă parte a fost informată cu privire la probabilitatea apariției unor asemenea daune. Compania și  Consultantul mai renunță la toate pretențiile de daune exemplare și punitive.

 

12.3     Clauza de separabilitate

 

Dacă orice prevedere a acestor politici și proceduri se consideră invalidă sau inaplicabilă din orice motiv, numai prevederea invalidă va fi eliminată. Termenii și dispozițiile rămase vor rămâne în vigoare și vor fi interpretate ca și cum o astfel de prevedere invalidă sau inaplicabilă nu ar fi făcut parte din aceste politici și proceduri.

 

12.4     Clauza de renunțare

 

Existența oricărei pretenții sau cauze de acțiune a unui Consultant împotriva Companiei nu va constitui o apărare împotriva aplicării de către noi a oricărui termen sau dispoziții din aceste politici și proceduri.

 

12.5     Succesori și pretenții

 

Acordul va fi obligatoriu și va acționa în beneficiul părților și al succesorilor și cesionarilor acestora.

 

13.0     Legea aplicabila. Solutionarea diferendelor.

Termenii si Conditiile sunt considerate, potrivit dispozitiilor legale, contracte incheiate la distanta, potrivit Legii aplicabile si sunt guvernate de aceasta. Orice dispute cu privire la interpretarea, executarea si incetarea Termenilor si Conditiilor urmeaza a fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul imposibilitatii solutionarii amiabile, vor fi adresate instantelor judecatoresti competente din Bucuresti, daca Legea aplicabila nu stabileste in mod obligatoriu competenta altor instante.

 

14.0     GLOSARUL TERMENILOR

 

CONSULTANT ACTIV: Un Consultant care îndeplinește cerințele minime de volum definite în planul de compensare pentru a asigura eligibilitatea pentru comisioane și bonusuri. 

 

CONTRACT: Contractul dintre Companie și fiecare Consultant, care include: cererea și contractul de Consultant, aceste politici și proceduri și planul de compensare al Companiei, toate în forma lor actuală și modificate de Companie în viitor. Aceste documente sunt denumite colectiv „Contractul”.

 

CONSULTANT: O persoană care achiziționează un produs, generează vânzări cu amănuntul și comisioane pentru dezvoltarea afacerii.

 

REZILIERE: Închiderea afacerii Consultantului. Anularea poate fi voluntară sau involuntară.

 

PLAN DE COMPENSARE: Liniile directoare și literatura de referință pentru a descrie modul în care Consultantii pot genera comisioane și bonusuri. Consultați planul oficial de compensare al Farmasi pentru mai multe detalii.

 

CLIENT: Un Client care achiziționează produse Farmasi și nu se implică în vânzarea cu amănuntul a produsului sau în construirea unei afaceri.

 

ORGANIZAȚIE: Clienții și Consultantii sunt plasați sub un anumit Consultant.

 

MATERIALE OFICIALE ALE COMPANIEI: Literatură, benzi audio sau video și alte materiale dezvoltate, tipărite, publicate și distribuite de Farmasi Consultantilor săi.

  

RECRUTARE: În sensul politicii Companiei privind conflictul de interese, termenul „Recrutare” înseamnă solicitarea, înscrierea, încurajarea sau efortul de a influența în orice alt mod, direct sau indirect, în mod efectiv sau ca și tentativă, sau prin intermediul unei terțe părți, a Clienților sau Consultantilor, să se înscrie sau să participe la o altă rețea de marketing pe mai multe niveluri, marketing în rețea sau oportunități de vânzare directă.

 

STARE DE REVÂNZARE: Produsele sunt considerate „în stare de revânzare” dacă sunt îndeplinite următoarele elemente: (i) produsele rămân nedeschise și neutilizate; (ii) ambalajul și eticheta originale ale produsului sunt nemodificate și nedeteriorate; (iii) produsele sunt într-o asemenea stare încât este o practică comercială rezonabilă în cadrul industriei să se vândă marfa la prețul integral; și (iv) produsul conține eticheta Farmasi actuală. Nicio marfă identificată în mod clar la momentul vânzării ca nereturnabilă, întreruptă ca producție sau articol sezonier nu se poate considera în stare de revânzare. 

 

SPONSOR: Un Consultant care înscrie un Client sau alt Consultant în Companie și este listat ca Sponsor pe Contractul de Consultant. Actul de înscriere a altora și de formare a acestora pentru a deveni Consultanti este numit „sponsorizare”.